<  

CHARITY POINTS SKAPAR ÖKAT ENGAGEMANG

Vi tror på att för att göra gott för sig själva, behöver man även göra gott för andra. Därför är det självklart för oss att friskvård och CSR går hand i hand. Med våra unika Charity Points kommer ni äntligen kunna erbjuda era anställda att aktivt delta i ert CSR- och hälsoarbete.

FÖLJ INSAMLINGEN I REALTID

Med er egen Charity Points widget kommer ni kunna följa hur det går för er. Och framförallt innebär det att alla ser hur deras engagemang och insats omsätts till en meningsfull insamling. Vi rekommenderar alltid våra kunder att koppla på Charity Points och säger lite skämtsamt att det är obligatoriskt frivilligt. 

SKAPA STOLTHET OCH VI-KÄNSLA

I slutändan bidrar ett gemensamt mål till att öka stoltheten för arbetsgivaren och skapa den där eftertraktade vi-känslan. Involvera gärna vinnande laget i överlämnandet av ert Charity Points bidrag så har ni skapat något riktigt häftigt att kommunicera till era anställda, kunder, leverantörer mm. Så gjorde t.ex. Stora Enso när de skänkte 75 000 SEK till Rädda Barnen under Lahti VM 2017. Läs mer om det under CASE.

 
 

 

 

 
 
LOGIN