Privacy notice

Definitioner och parter

Challengize är utvecklat av Egetto AB (556920-3945) och kallas nedan ”Challengize”. En tidsbestämd digital utmaning kallas ”Challenge”. Deltagare i en Challenge kallas ”Användaren”. Upphandlande företag av Challengize kallas ”Kund”. Applikationen Challengize.com kallas ”Webbplatsen”. Mobila applikationen kallas ”appen”.

Challengize med adress Egetto AB, c/o Roman, Edsbäcksvägen 46, 19135 Sollentuna (besöksadress) personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Personuppgifter

Vi på Challengize värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Challengize målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information Challengize samlar in och hur denna används. Genom att logga in och aktivera ditt konto på Challengize samtycker Användaren till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Vilka personuppgifter behandlar vi och Hur använder vi dina personuppgifter? 

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på webbplatsen eller i appen genom cookies i syfte att administrera din Challenge och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som Användare.

De personuppgifter som Challengize behandlar är uppgifter om Användaren som individ (namn, e-post, kön, längd, vikt och ålder), Användarens svar på Challengize fem hälsofrågor (som efterfrågas som tvingande i början, mitten och slutet av varje Challenge) samt data om genomförda aktiviteter registrerade direkt på Challengize.com eller Challengize-appen, eller via partner-appar som Endomondo, Runkeeper, Strava mfl (typ av aktivitet, tid, distans, starttid, sluttid, höjdmeter, kadens och kaloriförbränning).

Uppgifterna används för att göra beräkningar av Challenge Points enligt den algoritm som Challengize utvecklat. Uppgifter om längd, vikt, ålder, kön är inte synliga i systemet varken för Användaren, Användarens vänner, Kund eller Challengize anställda.

Uppgifterna används för att presentera och redovisa Användarens aktuella status i Kundens Challenge på användarnivå, lagnivå samt enhetsnivå samt presentera användarens data i s.k. widgetar som ME, mina aktiviteter, Mini-Challenges och liknande.

Uppgifterna används för att genomföra en Health Points rapport till Kunden efter avslutad Challenge. Uppgifterna presenteras aldrig på individnivå utan som minst på lagnivå och då med ett minimum av 6 deltagare i laget som svarat på frågorna.

Uppgifterna om namn och e-post används för att kunna skicka Användaren information i anslutning till Kundens Challenge som t.ex. välkomstmail, digitala hälsotips, automatiska statusmail, information om tävlingar och aktuella erbjudanden, lopp mm. Användaren kan avsäga sig från dessa utskick genom att dels under sin profil på Webbplatsen avregistrera sig från automatiska veckoutskick och genom att klicka ”unsubscribe” i ett av e-post utskicken.

Uppgifterna används vidare för att kunna presentera s.k. in-app messages och push notiser för användare av appen.

Uppgifterna kommer att behandlas inom EU och kan presenteras både inom och utanför EU. Uppgifterna behandlas i Sverige och presenteras i samtliga länder där Kunden har deltagande lag, både inom och utanför EU om det är aktuellt.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder:

Uppgifterna lagras på virtuella servrar med hög säkerhet baserade i Stockholm, Sverige genom leverantören Glesys. För mer information om Glesys gå till www.glesys.se.

Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Vidare finns vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad till ett fåtal anställda och en personlig login krävs får att få tillgång.  

Challengize använder sig även bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk).

I de fall en betalningslösning implementeras på Kundens Challenge samarbetar vi med välrenommerade Stripe. Läs mer om Stripe och säkerhetsrutinerna på https://stripe.com/

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Uppgifterna lagras per default i 3 månader varpå den sedan tas bort helt eller anonymiseras genom att Användarens namn, id och e-post tas bort.

Undantag kan vara om Kunden planerar ytterligare en Challenge och uttryckligen bett att samtliga deltagare skall finnas kvar för att förenkla processen vid anmälan i kommande Challenge. 

Vi upphörandet av avtalet mellan Kund och Challengize tas all data bort per automatik bort inom 3 månader från avslutad Challenge.

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Vid varje ny Challenge har Användaren möjlighet att uppdatera sina personliga uppgifter. Önskar användare uppdatera information vid annat tillfälle går det bra genom att kontakta Challengize Kundtjänst via e-post på info@challengize.com

Önskar deltagare tas bort och därmed avsluta sitt deltagande i Challengize gös det enkelt genom att kontakta Challengize Kundtjänst via e-post på info@challengize.com

Önskar Användaren ta del av sin lagrade personliga information görs det enkelt genom att kontakta Challengize Kundtjänst via e-post på info@challengize.com

Länkar och partners

Som Användare av Challengize kan du koppla tredje-parts appar för registrering av aktiviteter. Information från Challengize kan även innehålla länkar till webbplatser från tredje-part. Denna Integritetspolicy gäller enbart Challengize webbplats, app och e-post. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att Challengize inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Användande av tredje parts leverantörer

Följande tredje parts leverantörer använder vi oss av och i vilket syfte.

Mailchimp: e-post baserade kommunikation med användare såsom välkomstmail, hälsotips, veckomail mm skickas med Mailchimp. Läs mer om deras GDP policy här: https://mailchimp.com/gdpr/

OneSignal: app baserade kommunikation med användare såsom push notiser, in-app messages mm skickas med OneSignal. Läs mer om deras GDPR policy här: https://onesignal.com/privacy

Dropbox: information om kunder och Challenges såsom kontaktperson, datum, back-up data (anonymiserad) samt samlad data om tid, distans mm lagras på Dropbox Business med lösenordsskydd. Läs mer om deras GDPR policy här: https://www.dropbox.com/security/GDPR

Hubspot CRM: information om kunder och kontaktpersoner såsom namn, e-post, telefonnummer mm lagras i Hubspot CRM. Läs mer om deras GDPR policy här: https://www.hubspot.com/data-privacy/gdpr

Stripe: betalningslösning kopplad till vissa Challenges för att hantera anmälan och betalning. Läs mer om deras GDPR policy här: https://stripe.com/en-se/guides/general-data-protection-regulation

 

Ändringar i Integritetspolicy

Challengize förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på webbplatsen för Challengize.
___________________ 
Integritetspolicyn har uppdaterats den 2021-01-07

 

 
 
KONTAKTA OSS

   
  KONTAKTA OSS

    
   SKICKA MER INFORMATION

     
    HÄMTA EXEMPEL PÅ HÄLSORAPPORT

      
     LOGIN